Začatie výstavby bytového domu BYTY CASSOVAR

Dňa 21.7.2016 investor spoločnosť GENERAL REAL ESTATE s.r.o. oficiálne zahájila výstavbu bytového domu BYTY CASSOVAR prostredníctvom dodávateľa stavby spoločnosti DENNON s.r.o. Predpokladaný termín dokončenia výstavby a následnej kolaudácie je koniec roka 2017.