Financovanie

Hypotekárne financovanie


Na predajnom mieste u nás vybavíte všetko a to od výberu štandardu bytu až po hypotekárne poradenstvo. Navyše v spolupráci s vybranými bankami pre Vás pripravujeme zjednodušené získanie hypotekárneho úveru na kúpu bytu v projekte Rezidencia CASSOVAR II. s benefitmi. Viac Vám poradí náš hypotekárny špecialista.
>Pozrieť kontakt tu< 

1/ Stretnutie s našim hypotekárnym špecialistom

Spoločne s našim špecialistom pre hypotekárne financovanie vyplníte scoring list na základe ktorého Vám náš hypotekárny špecialista vypracuje analýzu porovnania ponúk jednotlivých bánk vrátane podmienok.

2/ Výber konkrétnej banky

Hypotekárny špecialista spracuje žiadosť o poskytnutie úveru v banke podľa Vašich preferencií a zosumarizuje podklady k podaniu žiadosti o úver. Banka posúdi  žiadosť. Po akceptácii schválených podmienok financovania podpíšete dokumenty k hypotekárnemu financovaniu.

3/ Čerpanie úveru v zmysle Zmluvy o budúcej zmluve

Na základe schválených podmienok financovania príslušnej hypotekárnej banky a zaslanej výzvy od developera na úhradu časti kúpnej ceny môžete čerpať úver v zmysle uzatvorenej hypotekárnej zmluvy. Developer zašle priamo na centrálu banky potrebné doklady a zabezpečí súhlas so zriadením záložného práva. Náš hypotekárny špecialista vybaví za Vás podanie záložných zmlúv do katastra a odnesie ich za Vás do banky.  Hypotekárny špecialista Vám poradí a pomôže so zriadením poistnej zmluvy na nehnuteľnosť, vybaví vinkuláciu poistenia v prospech Vašej hypotekárnej banky.

4/ Servis služieb po vyčerpaní úveru

Po vyčerpaní úveru bude potrebné doložiť v stanovenej lehote do banky list vlastníctva, kde žiadateľ úveru bude už vlastníkom financovanej nehnuteľnosti. Tieto záležitosti vybaví za Vás nás hypotekárny špecialista rovnako ako Vám poskytne aj servis v prípade poistnej udalosti.

Vybavenie úveru

HYPOTEKÁRNY ŠPECIALISTA

Ak si vyberiete nášho hypotekárneho poradcu pre vybavenie Vášho úveru budete mať zabezpečený celý servis týkajúci sa hypotéky bez starostí a hlavne budete mať istotu, že nastavenie čerpania hypotekárneho úveru bude v súlade s platne uzatvorenou zmluvou o budúcej kúpnej zmluve.

Byty-cassovar-kontakt-team-businessman-holding-pen-s-successful-corporate-agreement-generated-by-ai

Ing. Ján Kulcsár

Hypotekárny poradca H&PARTNERS

0948 203 204
jano@mamvybavene.sk

Kontaktný formulár

0901 770 333

H&PARTNERS REALITNÁ KANCELÁRIA

K dispozícii od 10:00 – 19:00

Adresa kancelárie: Žriedlová 11, Košice

E-mail: info@bytycassovar.sk

PREDAJ a PARTNERI

Commercial Real Estate,s.r.o.
Retail Real Estate s.r.o.,
Žriedlová 11
040 01 Košice

Osoba zodpovedná za marketing a predaj:
Emília Hančová
0901 770 333

MAKLÉRI

Miroslava Ozimaničová
miroslava.ozimanicova@hpartners.sk
918 799 965Jaroslava Grešová

jaroslava.gresova@hpartners.sk
903 512 378Oliver Ferencz

oliver.ferencz@hpartners.sk
0908 455 559

Pripravujeme pre Vás zoznam bánk, s ktorými sa dohodneme na výhodnejších podmienkach financovania.

Návrat hore