Štandardy Cassovar II

::    ZÁKLADY
 • monolitická železobetónová základová doska/pilóty
::   ZVISLÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE
 • monolitický železobetónový stenový a stĺpový systém
::    VODOROVNÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE
 • monolitická železobetónová doska
 • monolitické železobetónové schodisko
::    OBVODOVÝ PLÁŠŤ
 • železobetón a tehlové murivo plus zateplenie tepelnou izoláciou na báze minerálnej vlny
 • francúzske okná v plastových profiloch
  s požadovanými tepelnotechnickými vlastnosťami fasádna omietka
::    STREŠNÝ PLÁŠŤ
 • plochá strecha so zateplením a ochrannou štrkovou vrstvou
  s požadovanými hydroizolačnými a tepelnotechnickými vlastnosťami.
::    BLESKOZVOD
 • riešený v rámci bytového domu
::    SCHODISKO
 • monolitické železobetónové
::    VÝŤAHY
 • 4 osobné výťahy pri hlavnom vstupe
 • 1 výťah pri vedľajšom vstupe
 • 2 výťahy z podzemných garáží na 1. NP
::    OKNÁ
 • francúzske plastové okná s izolačným trojsklom
 • vonkajšie a vnútorné parapety
::    MEDZIBYTOVÉ DELIACE STENY
 • murované deliace steny z akustických murovacích tvárnic
::    VNÚTORNÉ PRIEČKY
 • murované priečky hr. 115 mm z keramických tvárnic
  event.
 • predsadené sadrokartónové priečky v kúpeľni a WC
::    POVRCHY STIEN
 • obytné miestnosti: sadrové omietky, farba maľby biela
 • kúpeľne a WC: keramické (gresové) obklady na celú výšku priestoru (po strop, event. po podhľad)
::    POVRCHY PODLÁH
 • obytné miestnosti: laminátová podlaha
 • kúpeľne a WC: gresová dlažba
 • spoločné priestory: gresová protišmyková dlažba
 • loggie: gresová dlažba hr. 2 cm na terčoch
::    POVRCHY STROPOV
 • obytné priestory: sadrová omietka, sadrokartónové prekrytie stropných potrubných rozvodov na chodbe, farba maľby biela
 • v kúpeľni a WC: sadrokartónový podhľad, farba maľby biela
::   ŽALÚZIE
 • exteriérové tieniace žalúzie na oknách na 4. – 11. NP na východnej, južnej a západnej strane budovy
::    VCHODOVÉ DVERE DO BYTU
 • bezpečnostné vchodové dvere s predpísanou požiarnou odolnosťou
::    ELEKTROINŠTALÁCIE
 • elektromer pre každý byt
 • zásuvkové a svetelné rozvody, osadenie zásuviek a vypínačov
 • domový vrátnik
 • internetové prípojky do bytov
::    VYKUROVANIE
 • vykurovanie izieb a kúpeľne radiátormi
 • zdroj tepla a teplej vody pre bytový dom zabezpečuje plynová kotolňa
::    VYBAVENIE KUCHÝŇ
 • príprava pre osadenie elektrického sporáka resp. varnej platne a elektrickej rúry
 • príprava pre osadenie umývačky riadu a drezu, vývod pre odsávač pár
::    ŠTANDARD KUPEĽNÍ
 • umývadlo keramické so sifónom a stojankovou batériou, vaňa alebo sprchový kút s nadomietkovou batériou
 • WC s podomietkovým splachovacím systémom, príprava pre osadenie práčky
::    VZDUCHOTECHNIKA A VETRANIE
 • obytné miestnosti: vetrané priamo oknami, kúpeľne a WC s núteným odvetraním
::    STREŠNÉ TERASY A PREDZÁHRADKY
 • terasa: 2 cm dlažba na terčíkoch, štrkový podsyp na ostatnej ploche
 • predzáhradky: štrkový podsyp
 • záhradný ventil a el. zásuvka na fasáde
::    KOBKY
 • konštrukčné riešenie: tehlové murivo hr 115 mm
 • povrchy stien a stropov: omietky, farba maľby biela
 • dvere: drevené so zárubňou
  event.
 • konštrukčné riešenie: sanitárne deliace priečky sivej farby
 • dvere: zo sanitárnej deliacej priečky
 • povrch podlahy: epoxidový náter, event. gresová dlažba
 • technologické inštalácie: elektrický vývod pre svietidlo a vypínač
::    PARKOVACIE MIESTA
 • garážové stojiská: betónová podlaha, označenie parkovacieho miesta číslom,
  uzamykateľná elektrická zásuvka pri každom parkovacom mieste na 1.PP a 2. PP s napojením na elektromer príslušného bytu
 • vonkajšie parkovacie miesta: asfaltový alebo betónový povrch
 • chodníky a prístupové komunikácie – asfaltový povrch, resp. dlažba
::    EXTERIÉR
 • vstup do bytového domu: bezbariérový vstup, dlažba
 • samostatná plocha pre odpadové hospodárstvo
Návrat hore